Obserwuj nas:

Prawo atomowe

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że wykonywana w MEDTOUR sp. z o.o. działalność medyczna w zakresie diagnostyki nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące dla osób z ogółu ludności, które mogło przekroczyć wartość 0,3 mSv na rok. W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.


Data aktualizacji 31.01.2023

g

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod

Instagram