Obserwuj nas:

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów

Administrator danych

Administratorem danych jest: Medtour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000408762, NIP 6783144467, REGON 12249022500000

Dane kontaktowe

Z administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu email: iodo@dentestetica.pl, lub pisemnie na adres j.w. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iodo@dentestetica.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawą legalizującą przetwarzanie danych osobowych jest art. 9 ust. 2 h) RODO w zw. z art.24 i nast. ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przepisany prawem, co do zasady 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w przepisach prawa.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane osobom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, w tym m.in.: osobie upoważnionej, innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Jeżeli podali Państwo swoje dane jak imię oraz numer telefonu w formularzu kontaktowym na stronie www, Pańśtwa dane będą przetwarzane tylko do jednorazowego kontaktu telefonicznego w celu konsultacji lub ustalenia terminu wizyty w gabinecie, nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wypełnienia formularza.

     Przekazywanie danych poza EOG

     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

     Prawa osoby, której dane dotyczą

     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
     Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     Informacja o dobrowolności podania danych

     Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe. Ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

     Wersja z dnia 14 czerwca 2023 r.

     POLITYKA COOKIES

     Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie portalu oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby nie były one zapisywane. Korzystanie ze strony bez zastosowania takich zmian, oznacza, że cookies zostaną zapisane.

     Czym są pliki cookies?

     Pliki cookies lub inaczej ciasteczka (w języku angielskim „cookie” oznacza „ciastko”) są małymi plikami tekstowymi, które wysyła odwiedzany przez użytkownika serwis. Pliki zostają zapisane na dysku twardym komputera, laptopa lub w urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, łącząc się z Internetem (smart fon, tablet). Informacje, jakie zostały umieszczone w ciasteczkach są odczytywane tylko przez ten serwer, który je przesłał.

     Ciasteczka umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, dlatego stosuje je większość stron internetowych: strony rządowe, informacyjne, sklepy internetowe czy instytucje publiczne.

     Co zawierają pliki cookies?

     Ciasteczka mogą służyć do przechowywania informacji dotyczących preferencji internauty. Umożliwiają dokładniejsze dopasowanie treści strony m.in. ankiet, sond, reklam, zdjęć oraz tekstów do oczekiwań użytkowników.

     Zazwyczaj zawierają ustawienia stron internetowych, preferowany język, lokalizację. Mogą także zawierać dane osobowe użytkownika, jeżeli zostały przez niego dostarczone. Strony internetowe mają dostęp tylko do informacji, które zostały dostarczone przez samego internautę. Witryny nie uzyskują dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze.

     Jak je kontrolować?

     W większości dostępnych przeglądarek internauci mają możliwość samodzielnego kontrolowania ustawień ciasteczek. W ramach ustawień użytkownik może: wyrazić zgodę na stosowanie cookies, zdecydować się na zablokowanie lub usuwanie ciasteczek, określić zastosowanie plików przez poszczególne witryny czy też dopasować ustawienia różnych typów plików cookies (np. zaakceptowanie plików trwałych jako sesyjnych).

     Jak wyłączyć ciasteczka?

     Przeglądarki stosowane w urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych czy przenośnych w większości zawierają domyślne ustawienia akceptujące pliki cookies. Ustawienia przeglądarek można w każdej chwili zmienić. W przypadku problemów z samodzielnym ustawieniem odpowiedniej opcji, można skorzystać z zakładki „Pomoc”, która znajduje się w menu przeglądarki.

     Co powoduje wyłączenie plików cookies?

     W zależności od wybranej opcji w przeglądarce, całkowite wyłączenie lub częściowe ograniczenie funkcji plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych serwisów lub oferowanych przez nich usług.

     g

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
     adipisicing elit, sed do eiusmod

     Instagram