887 05 05 01
Pon.-Czw. 9.00-20.00, Pt. 9.00-15.00

KARTA UPOMINKOWA – REGULAMIN

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykorzystywania bonów rabatowych („Bon rabatowy)”, wydanych w związku z akcją promocyjną organizowaną przez Wystawcę.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Wystawca – Medtour Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-403), ul. Kamienna 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000408762, REGON: 122490225

Gabinet DENTestetica – Centrum Stomatologii Estetycznej DENTestetica – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, Kraków, ul. Kamienna 21,

Usługi – usługi stomatologiczne oferowane w Gabinecie DENTestetica

Pacjent – posiadacz KARTY UPOMINKOWEJ, który w okresie jego ważności skorzysta z usług Gabinetu DENTestetica.

3. Karta upominkowa może być wykorzystana przez Pacjenta wyłącznie w Gabinecie DENTestetica.

4. Warunkiem otrzymania Karty upominkowej jest skorzystanie z Usług w Gabinecie DENTestetica w miesiącu grudniu 2014 roku.

5. Każdy Pacjent który w miesiącu grudniu 2014 roku skorzystał z Usług w Gabinecie DENTestetica otrzymuje KARTE UPOMINKOWĄ o wartości równej cenie wykonanej Usługi, ale nie więcej niż 500 zł.

6. Poszczególne rodzaje PROMOCJI i rabaty nie łączą się ze sobą.

7. Karty upominkowe zachowują swoją ważność w okresie 3 miesięcy od daty ich wydania.

8. Karta nie może zostać wymieniona na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

9. Karta może być wykorzystana tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

10. Wszelkie reklamacje związane z Kartami będą rozpatrywane przez Wystawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji przez Użytkownika w siedzibie Wydawcy.

11. Reklamacje związane z Kartami upominkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy.

12. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w okresie ważności Kart upominkowych, przy czym zmiany nie mogą pozbawić Pacjentów posiadających już Karty praw nabytych. Zmiana regulaminu będzie opublikowana na stronie www.

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco ze wszystkimi promocjami i aktualnościami w DENTestetica.


close