Implanty zębowe

Leczenie implantologiczne jest bezpieczne i skuteczne oraz umożliwia pełną rekonstrukcję uzębienia bez uszkadzania zębów sąsiednich. W centrum stomatologicznym DENTestetica zabiegi implantacji są wykonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów II stopnia z chirurgii stomatologicznej, protetyki lub periodontologii.

Implantacja jest wykonywana całkowicie bezboleśnie w znieczuleniu miejscowym lub na życzenie Pacjenta w sedoanalgezji prowadzonej przez specjalistę anestezjologa. Wykorzystujemy sprawdzone systemy implantologiczne posiadające międzynarodową gwarancję (tzw. Implantpass). Do wprowadzenia śrub tytanowych wykorzystujemy zaawansowane urządzenia rotacyjne (mikrosilniki implantologiczne) oraz najnowsze urządzenia ultradźwiękowe (tzw. noże ultradźwiękowe) wykorzystywane np. w neurochirurgii. Sam zabieg implantacji jest poprzedzony precyzyjną diagnostyką 3D z wykorzystaniem tomografu komputerowego wiązki stożkowej.

 


Co to jest i jak działa implant?

Implant zębowy jest odpowiednikiem naturalnego korzenia zęba. Jest to obecnie najlepsza metoda odbudowy brakującego uzębienia, gdyż zamiast maskować pustą przestrzeń, umożliwia pełne estetyczne oraz funkcjonalne odtworzenie utraconych zębów. Stosowanie mostów lub protez nie zapewnia powrotu naturalnego sposobu żucia pokarmów. Siły wytwarzane na powierzchni sztucznych zębów w moście lub protezie nie są przenoszone na kość bezpośrednio, tak jak w uzębieniu naturalnym, lecz pośrednio przez zęby otaczające lukę lub przez błonę śluzową pokrywającą kości szczęk. Zupełnie inaczej działają implanty zębowe. Dzięki osadzeniu tytanowej śruby wewnątrz kości, zastępującej naturalny korzeń zęba, cała siła powstająca podczas żucia na powierzchni sztucznego zęba jest przenoszona bezpośrednio na kości szczęk. Działa to niezwykle korzystnie na zachowanie prawidłowej struktury i funkcji kości, która pozbawiona ciągłego obciążenia ze strony zębów szybko zanika.

Implant dentystyczny składa się z 3 elementów: tytanowej śruby umieszczonej wewnątrz kości szczęk, tytanowego lub ceramicznego łącznika oraz korony protetycznej.

 

Na czym polega leczenie implantologiczne?

 

   

Śruba implantologiczna wykonana jest z tytanu, który jest bio-obojętnym materiałem, nie wywołującym uczuleń. Tytan nie oddziałuje z polem magnetycznym, dzięki czemu Pacjenci z wszczepionymi implantami zębowymi mogą mieć bezpiecznie wykonywane badania Rezonansem Nukleomagnetycznym (ang. MRI). Powierzchnia śruby implantologicznej jest pokryta specjalną, niezwykle porowatą substancją, co ułatwia i przyspiesza zrośnięcie się implantu z kością (osteointegracja). To wyjątkowe zjawisko polega na wrastaniu komórek kości do wnętrza powierzchniowych warstw śruby tytanowej, dzięki czemu implant zębowy trwale wiąże się z kością. Po wprowadzeniu implantów do wnętrza kości (bezbolesny zabieg wykonywany w znieczuleniu miejscowym) lekarz implantolog pokrywa śruby dziąsłem na okres około 4-6miesięcy, w trakcie których następuje trwałe połączenie implantu z kością. Po tym okresie czasu górna część implantów jest ponownie odsłaniana oraz zakładane są pierścienie gojące na około 2-4 tygodni. Zabieg ten ma na celu estetyczną odbudowę dziąsła dookoła implantu. Po całkowitym wygojeniu dziąsła na implant nakładany jest łącznik, a na niego przykręcana lub cementowana jest korona protetyczna lub element mocujący ruchomą protezę (zatrzask). W odcinku bocznym (tylne zęby) stosuje się najczęściej łączniki tytanowe oraz korony metalowe pokryte w całości ceramiką. W odcinku przednim (zęby widoczne w trakcie uśmiechu oraz mówienia) często wykorzystuje się łączniki oraz korony bezmetalowe, wykonane w całości z ceramiki na bazie tlenku cyrkonu.

Obejrzyj animację 3D ukazującą szczegóły leczenia implantologicznego!

Jakie są zalety i wady leczenia implantologicznego?

Najważniejszymi zaletami leczenia za pomocą implantów zębowych są:

 • Odbudowa estetyki oraz funkcji utraconych zębów w najbardziej naturalny sposób (nowy sztuczny ząb wygląda oraz funkcjonuje dokładnie tak samo, jak ząb naturalny). Implant zastępuje naturalny korzeń zęba i jest umieszczany w tym samym miejscu w kości szczęk
 • Brak konieczności uszkadzania zębów sąsiednich (otaczających lukę) poprzez oszlifowanie koron zębów pod most protetyczny (implanty zastępują brakujące zęby i nie ma potrzeby niszczenia zębów sąsiednich)
 • Działanie protekcyjne na kości szczęk - dzięki bezpośredniemu przenoszeniu obciążeń na kość implanty zapobiegają nieuchronnemu procesowi zaniku kości, związanego z brakiem czynników stymulujących po utracie naturalnych zębów
 • Stabilizacja protez zębowych dzięki specjalnym zatrzaskom mocującym ruchome uzupełnienia protetyczne do implantów - olbrzymia różnica w komforcie użytkowania ruchomych protez zębowych przy minimalnych kosztach finansowych (możliwość znacznej redukcji zasięgu płyty protezy)
 • Niższy całkowity koszt leczenia w dłuższej perspektywie czasu - trwałość klasycznego mostu metalowego licowanego ceramiką to około 8-10 lat, a protezy szkieletowej lub akrylowej to około 3-5 lat. Trwałość implantów jest porównywalna z zębami własnymi i tak samo jak w ich przypadku, jeśli nie dojdzie do poważnego mechanicznego urazu, nie będzie konieczności ich usunięcia
 • Wady leczenia implantologicznego:
 • Dłuższy okres leczenia w stosunku do metod klasycznych (mosty, protezy) - czynnikiem limitującym jest okres gojenia kości

Jakie są wskazania oraz czynniki ryzyka leczenia implantologicznego?

Wskazania do leczenia implantologicznego:

 1. Brak pojedynczego zęba lub więcej zębów obok siebie
 2. Braki międzyzębowe (naprzemiennie występujący własny ząb oraz brak)
 3. Całkowite bezzębie
 4. Genetyczny brak zawiązka zęba stałego (najczęściej dotyczy to górnych zębów drugich)
 5. Brak tolerancji protez ruchomych (np. silny odruch wymiotny)
 6. Brak stabilizacji protez ruchomych (np. trudności w żuciu twardych pokarmów spowodowane niestabilną, ruszającą się protezą zębową)

Leczenie implantologiczne jest bezpieczne i skuteczne oraz umożliwia pełną rekonstrukcję uzębienia bez uszkadzania zębów sąsiednich. Jest to jednak zabieg chirurgiczny polegający na umieszczeniu wszczepu tytanowego w kości co oznacza, że nie u każdego Pacjenta może być wykonany lub niezbędna jest dodatkowa konsultacja z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia optymalnego planu leczenia.

Przeciwwskazania do leczenia implantologicznego:

 1. Pacjenci poniżej 16 roku życia - nie ukończony rozwój kości
 2. Ciąża
 3. Bruksizm (nawykowe zgrzytanie zębami) - leczenie implantologiczne jest dopuszczalne ale niezbędne jest stosowanie specjalnych szyn releksacyjnych
 4. Nie wystarczająca ilość naturalnej kości w miejscu planowanej implantacji (przeciwskazanie względne - brakującą kość można obecnie odbudować)
 5. Nałogowe palenie - spowalnia oraz upośledza proces gojenia
 6. Nadmierne spożywanie alkoholu oraz narkomania - powstrzymuje proces gojenia przyzębia
 7. Choroby przyzębia (tzw. paradontoza) - muszą być wyleczone przed zabiegiem implantacji aby zapewnić długoterminowy sukces
 8. Pacjenci z obniżoną odpornością, utrudnionym gojeniem oraz zaburzeniami krzepliwości krwi - przewlekła terapia lekami sterydowymi, choroby układowe autoimmunologiczne, choroby nowotworowe leczone chemioterapią i/lub radioterapią, zaawansowana i powikłana cukrzyca insulinozależna, niedobory czynników krzepnięcia krwi

Leczenie implantologiczne jest jedną z najskuteczniejszych oraz najbezpieczniejszych metod leczenia braków zębowych. Skuteczność zabiegu wszczepienia implantu zębowego wynosi statystycznie około 95-97%. Niezwykle rzadko zdarza się, że implant nie zrasta się z kością i dochodzi do odrzutu implantu przez organizm Pacjenta. Ryzyko to w dużej mierze uzależnione jest od okolicy w której wykonywana jest implantacja oraz od czasu wykonania zabiegu - implanty wprowadzane bezpośrednio po ekstrakcji zęba są obarczone wyższym ryzykiem niepowodzenia. Odrzut implantu nie przekreśla ostatecznego wyniku leczenia Pacjenta. Po okresie 2-3 miesięcy i całkowitym wygojeniu kości można ponownie wprowadzić w to miejsce nowy implant.

Czy w czasie wgajania się implantów można korzystać z uzupełnień tymczasowych?

W trakcie całego procesu leczenia implantologicznego w DENTestetica nigdy nie pozostawiamy naszych Pacjentów „bez zębów". Doskonale zdajemy sobie sprawę jak niezwykle ważna jest możliwość szybkiego powrotu do normalnych zajęć po zabiegu implantacji. Dlatego gwarantujemy naszym Pacjentom błyskawiczne wykonanie uzupełnień tymczasowych, które nie tylko dadzą komfort estetyczny, gryzienia oraz mówienia, ale również zabezpieczą ranę i ułatwią gojenie. Uzupełnienia tymczasowe są najczęściej wykonywane przed zabiegiem implantacji i osadzane natychmiast po wszczepieniu implantów. W zależności od sytuacji klinicznej mogą to być korony tymczasowe na docelowych implantach lub na mikroimplantach pomocniczych (drobne śrubki umieszczane pomiędzy implantami właściwymi), mosty akrylowe, mosty kompozytowe z włóknem szklanym lub mikroprotezy.

Kto może wykonywać zabiegi implantacji?

Leczeniem implantologicznym w Krakowie jak i w całej Polsce zajmują się lekarze dentyści. Do dnia dzisiejszego nie zostały wprowadzone uregulowania prawne nakładające na lekarzy wykonujących zabiegi implantacji wymogi posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W praktyce oznacza to, że wszczepienie implantu może legalnie wykonać każdy lekarz dentysta w chwili otrzymania stałego prawa wykonywania zawodu (bezpośrednio po 5 latach studiów, gdyż obecnie zlikwidowano obowiązkowy staż podyplomowy). Ze względu na wysoki poziom trudności leczenia implantologicznego oraz wykorzystywane  zaawansowane techniki zabiegowe lekarz implantolog powinien posiadać rozległą wiedzę i długoletnią praktykę zawodową w chirurgii stomatologicznej, protetyce oraz periodontologii. Implantologia stomatologiczna jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, wymagającą ciągłego specjalistycznego doszkalania zawodowego. Wybrany dentysta poza specjalizacją z chirurgii, protetyki lub periodontologii (potwierdzoną dyplomem Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi) oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym, powinien posiadać certyfikat świadczący o przeszkoleniu w danym systemie implantologicznym. Należy też upewnić się, czy oferowany system implantologiczny posiada polskie oraz międzynarodowe certyfikaty. Ponadto dobry implantolog powinien zrozumiale przedstawić każdemu Pacjentowi wszystkie zalety i wady każdego rozwiązania terapeutycznego umożliwiającego osiągnięcie zadowalających wyników leczenia, a precyzyjny kosztorys wraz z planem leczenia powinien być przedstawiony Pacjentowi do akceptacji w formie pisemnej przed przystąpieniem do leczenia.

Poniżej prezentujemy zespół implanto-protetyków DENTestetica:

Lek. stom. Marian Inglot

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Więcej

Dr n. med. Ayman Abdel-Haq

Specjalista Periodontologii

Więcej

Dr n. med. Andrzej Gala

Specjalista Protetyki Stomatologicznej

Więcej

Lek. stom. Marcin Dyląg

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Więcej

 

 

Jaki jest koszt leczenia implantologicznego?

 

Leczenie implantologiczne charakteryzuje się niższym całkowitym kosztem w stosunku do leczenia konwencjonalnego w dłuższej perspektywie czasu (zwłaszcza w sytuacji wystarczającej ilości oraz jakości własnej kości Pacjenta, co oznacza brak wskazań do Sterowanej Regeneracji Kości). Oczywiście inicjalnie koszt leczenia implantologicznego może wydawać się znacząco wyższy w porównaniu do metod klasycznych ale należy pamiętać o następujących faktach:

 • Jakość leczenia implantologicznego i wszystkie związane z nim zalety trudno jest w ogóle porównywać do metod klasycznych (mosty, protezy) - jakość wykonania oraz komfort użytkowania są niewspółmierne
 • Trwałość klasycznego mostu metalowego licowanego ceramiką to około 8-10 lat, a protezy szkieletowej lub akrylowej to około 3-5 lat. Trwałość implantów jest porównywalna z zębami własnymi i tak samo jak w ich przypadku, jeśli nie dojdzie do poważnego mechanicznego urazu, nie będzie konieczności ich usunięcia
 • Przy leczeniu implantologicznym nie niszczy się zębów sąsiednich oraz zapobiega się zanikowi kości
 • Czas leczenia implantologicznego jest znacznie dłuższy (od 4-6 miesięcy do 2 lat w najbardziej skomplikowanych przypadkach), co oznacza koszty bardzo rozłożone w czasie, gdyż płatność następuje po każdym zakończonym etapie

Poniżej prezentujemy przykładowe kalkulacje cenowe dla różnych wersji leczenia implantologicznego (zakresy procedur oraz ceny są podane orientacyjnie, szczegółowy plan leczenia wraz z kosztorysem indywidualnie dla każdego Pacjenta jest każdorazowo przygotowywany przez nasz zespół specjalistów przed przystąpieniem do leczenia):

Przykład pierwszy (leczenie proste - brak 1 zęba, kość własna zachowana, system implantologiczny klasyczny). Przykładowa kalkulacja obejmuje także koszt badań diagnostycznych oraz znieczuleń.

Etap

Opis

Czas wykonania

Okres zalecanej minimalnej przerwy do kolejnego etapu

Orientacyjna cena w PLN

1

Badanie diagnostyczne RTG, CT. Konsultacja oraz kwalifikacja do zabiegu przez lekarza specjalistę. Zabieg wszczepienia implantu SGS P7 w znieczuleniu miejscowym. Szycie chirurgiczne. RTG kontrolne.

2 wizyty:

1)      30min

2)      2h

4-5 miesięcy

2700

2

Odsłonięcie implantu w znieczuleniu miejscowym. Nałożenie pierścienia gojącego. Wymodelowanie dziąsła brzeżnego otaczającego implant. Szycie chirurgiczne. RTG kontrolne.

1 wizyta (45min)

1 miesiąc

300

3

Zdjęcie pierścienia gojącego. Przykręcenie łącznika tytanowego do implantu. Zacementowanie lub przykręcenie korony protetycznej metalowej licowanej ceramiką na łącznik implantologiczny. RTG kontrolne.

2 wizyty:

1)      45min

2)      45min

0

2000

Łącznie około

5000

 

Przykład drugi (leczenie zaawansowane - brak 1 zęba w odcinku bocznym łuku górnego, brak wystarczającej ilości kość własnej - nisko położona zatoka szczękowa, system implantologiczny zaawansowany). Przykładowa kalkulacja obejmuje także koszt badań diagnostycznych oraz znieczuleń.

Etap

Opis

Czas wykonania

Okres zalecanej minimalnej przerwy do kolejnego etapu

Orientacyjna cena w PLN

1

Badanie diagnostyczne RTG, CT. Konsultacja oraz kwalifikacja do zabiegu przez lekarza specjalistę. Zabieg wszczepienia 1 implantu Osstem TSIII w znieczuleniu miejscowym wraz z jednoczasowym podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (cięcie nożem ultradźwiękowym - VarioSurg + procedura wszczepu zestawem CAS-KIT). Augmentacja kości Pacjenta wraz z założeniem membrany oraz pinów tytanowych mocujących wszczep. Szycie chirurgiczne. RTG kontrolne.

2 wizyty:

1)      30min

2)      3h

8-12 miesięcy

6750

2

Odsłonięcie implantu w znieczuleniu miejscowym. Nałożenie pierścienia gojącego. Wymodelowanie dziąsła brzeżnego otaczającego implant. Szycie chirurgiczne. RTG kontrolne.

1 wizyta (45min)

1 miesiąc

350

3

Zdjęcie pierścienia gojącego. Przykręcenie łącznika tytanowego do implantu. Zacementowanie lub przykręcenie korony protetycznej metalowej licowanej ceramiką na łącznik implantologiczny. RTG kontrolne.

2 wizyty:

1)      45min

2)      45min

0

2200

Łącznie około

9300

 

Przykład trzeci (leczenie proste - całkowite bezzębie, system implantologiczny klasyczny). Przykładowa kalkulacja obejmuje także koszt badań diagnostycznych oraz znieczuleń.

Etap

Opis

Czas wykonania

Okres zalecanej minimalnej przerwy do kolejnego etapu

Orientacyjna cena w PLN

1

Badanie diagnostyczne RTG, CT. Konsultacja oraz kwalifikacja do zabiegu przez lekarza specjalistę. Zabieg wszczepienia 4 implantów SGS P7 w znieczuleniu miejscowym. Szycie chirurgiczne. Podścielenie własnej starej protezy akrylowej całkowitej (uzupełnienie tymczasowe). RTG kontrolne.

2 wizyty:

1)      30min

2)      3h

6-8 miesięcy

9950

2

Odsłonięcie implantów w znieczuleniu miejscowym. Nałożenie pierścieni gojących. Wymodelowanie dziąsła brzeżnego otaczającego implanty. Szycie chirurgiczne. Podścielenie własnej starej protezy akrylowej całkowitej (uzupełnienie tymczasowe). RTG kontrolne.

1 wizyta (45min)

1 miesiąc

1050

3

Zdjęcie pierścienia gojących. Przykręcenie zatrzasków do 4 implantów. Wykonanie nowej protezy całkowitej akrylowej mocowanej na 4 implantach z zatrzaskami. RTG kontrolne.

2 wizyty:

1)      1h

2)      1h

0

5000

Łącznie około

16000

 

Więcej...

 

 

Więcej w tym dziale:

strona główna | powrót: Nasza oferta
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie portalu oraz dostosowanie treści do potrzeb użytkownika. W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące cookies tak, aby nie były one zapisywane. Korzystanie ze strony bez zastosowania takich zmian, oznacza, że cookies zostaną zapisane. Dowiedz się więcej.

Zamknij powiadomienie